Make your own free website on Tripod.com

ŞEYH HAMZA EL-KEBİR K.S.

Kutbul- ektâb (Gavs) Şeyh Hamza el-kebir Hz.leri; İslam tarihinde ismi altın harflerle geçmiş büyük Sahabi Halid bin Velid (ra) in soyundan gelmektedir.

Doğum tarihiyle ilgili elimizde Mevsuk bilgi bulunmamaktadır. Ancak Hicri 669 yılında vefat ettiği, Mezar taşında yazılı bulunmaktadır.

Şeyh Hamza el-kebir Hz.lerinin tarikatı Hamzeviyye tarikatıdır. Zikirleri; Kâdirî ve Rifâî tarikatlarında olduğu gibi Cehrî yapılırdı.

Şeyh Hz.lerinin Oniki erkek oğlu vardır. Bir kısmı Tillo’da, diğerleri ise Siirt’te medfundur. Bunlar:

1- Şeyh Halil Ferd (rh) Siirtte Medfundur)

2- Şeyh Hasan (rh)

3- Şeyh Yasin (rh)

4- Şeyh Numân (rh) Üçü de Tillo’da Şeyh Mücâhid Camii ve Medresesinde Medfundur.)

5- Şeyh Mücâhid (rh) (Tillo’da Medfundur)

6- şeyh Muhammed er-radiyî (rh) (Siirtte Medfun büyük veli Şeyh Musa Hz.lerinin dedesidir.)

7- Şeyh Yunus (rh)

8- Şeyh Dâvûd (rh)

9- Şeyh Burhan (rh)

10-Şeyh Hüseyn (rh)

11- Şeyh Şerafeddin (rh) 12- Şeyh Yusuf (rh)

H. 669 yılında vefat eden şeyh Hamza El-Kebir Hz.leri, Tillo’da adına yaptırılan türbede medfundur. (Geniş bilgi için bkz. Tillo Evliyaları)

Geri